OBU VOORUIT is voor het idee van een lokale markt. Het is niet omdat het in andere gemeenten een minder succes is dat we dit idee moeten begraven. Maar het is wel tijd om het concept  van een lokale  markt een andere invulling te geven en dit aan te passen aan de noden die er zijn.

Een markt brengt ook mensen te samen en is ideaal om sociale contacten te onderhouden. Marktkramers lokken volk naar de dorpskernen en daar profiteren ook de lokale handelaars en horeca van mee. Op voorwaarde uiteraard dat er bij de inrichting van die markt ook voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de gevestigde ondernemers.

De inrichting van een markt moet een onderdeel zijn van een strategisch beleidsplan voor lokale economie en toerisme.

We moeten rekening houden met een aantal factoren:

  • We worden als gemeente geconfronteerd met de vergrijzing die zich meer en meer laat voelen.
  • De tweeverdieners die hoe langer hoe meer inkopen doen in de avonduren en het weekend.
  • We beschikken over 3 dorpskernen en het Donkmeer die interesse tonen voor een lokale markt in hun directe omgeving.

We kiezen voor een markt waarbij in eerste instantie lokale handelaars (detailhandel, land- en tuinbouwbedrijven, … ) , lokale producten een plaats krijgen naast andere marktkramers.
We kiezen voor klantgerichte openingsuren. De openingstijden van een markt, alsook de keuze voor een week- of weekenddag zijn een aandachtspunt. Er zijn vandaag al gemeenten die een afgesteld openingsbeleid voeren zodat inwoners na hun werktijd kunnen markten.
We kiezen voor een frequentie van de markt afhankelijk van de locatie en de behoefte van de inwoners. Deze kan verschillend per deelgemeente (bv 2de en 4 de zaterdag van de maand in Uitbergen,  1ste en 3 de zaterdag in Overmere, wekelijks in Berlare)

We stellen voor om voor het Donkmeer te kiezen voor een themamarkt dat een trekpleister kan zijn voor jong en oud. Deze themamarkt maakt een belangrijk onderdeel uit in het evenementenbeleid en toeristisch beleid van de gemeente. In heel wat toeristische gemeenten zijn hier voorbeelden van.

Bij het inrichting van een lokale markt (niet de themamarkt) stellen we ook voor om het idee van handenvrijshoppen in te voeren. Dit betekent dat op de marktdag bezoekers hun aankopen(ook deze van bij de lokale handelaar) afgeven op een inzamelpunt, waar ze deze na de markt terug kunnen ophalen of nadien laten thuis leveren door een cargofiets. Het “handenvrijshoppen” kan een onderdeel zijn van de sociale economieprojecten waarmee we kansengroepen terug willen integreren op de arbeidsmarkt. De inkomsten van standgelden van marktkramers worden terug geïnvesteerd in het sociaal economieproject.

Samengevat:
OBU VOORUIT is voor het idee van een lokale markt. Bij de uitwerking van het concept van een lokale markt moet ideeën een kans krijgen, rekening houdend met de gewijzigde omgevingsfactoren en de behoeften van onze inwoners en in afstemming met onze lokale handelaars. De inrichting van een markt moet deel uitmaken van een totaal gemeentelijk beleid waarbij ook andere aspecten aan bod kunnen komen zoals sociale economieprojecten, duurzaamheid enz..
We moeten durven vernieuwen en bijsturen waar nodig.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s