begroting

Echte participatie van de inwoners betekent ook een andere bestuurscultuur dan deze die nu aanwezig is. Als gemeentebestuur moet je durven een stuk macht af te staan aan de inwoners. Het begin van een nieuwe beleidsperiode voor de komende 6 jaar is de uitgelezen kans om hier echt vorm aan te geven.

OBU VOORUIT wil  inwoners  de kans geven om hun ideeën of projecten te realiseren. We stellen voor dat inwoners jaarlijks voor een bedrag van 200.000 euro zelf kunnen beslissen welke projecten met deze middelen worden gerealiseerd. Het bedrag van 200.000 euro wordt verdeeld over de 3 deelgemeenten.
Elke inwoner kan zijn idee of project indienen.  De ideeën worden beoordeeld op haalbaarheid.
Per deelgemeente wordt door de inwoners gestemd welke ideeën binnen het vooropgestelde budget worden gerealiseerd.