cropped-sam_62552.jpgMaatregelen om de horeca aan het Donkmeer opnieuw te laten bloeien moeten deel uitmaken van een strategisch plan met betrekking tot de detailhandel, horeca en evenementen voor onze gemeente. Een plan dat in samenspraak met de detailhandel en horeca wordt opgemaakt.
Een bloeiende horeca creëert ook extra tewerkstelling..

We stellen vast dat de laatste jaren er heel wat horecazaken zijn verdwenen aan het Donkmeer. Bestaande horecazaken hebben vaak plaats gemaakt voor woning of appartementsbouw. Eveneens merken we een trend op waarbij eigenaren van appartementencomplexen in toenemende mate willen voorkomen dat er op het gelijkvloers winkels of horeca gevestigd mag worden.
Het voorstel is dat er een stedenbouwkundige verordening komt die het mogelijk maakt dat zowel bij nieuwbouw als renovatie in de zone rondom het Donkmeer er een handelsruimte voorzien wordt op de gelijkvloers.

Als gemeente moeten we ook  investeren in de aantrekkingskracht van onze gemeente voor toeristen. Belangrijk is dat er ook buiten het hoogseizoen toeristen worden aangetrokken om de horeca en plaatselijke middenstand leefbaar te houden. Dit kan door ervoor te zorgen dat er een voldoende gevarieerd aanbod is aan activiteiten en initiatieven gedurende het ganse jaar.
Onze gemeente moet een toeristische trekpleister blijven gedurende het ganse jaar.

Willen we toeristen aantrekken dan moeten we ook op een professionele manier aan marketing doen. We hebben nood aan een website bv Visit Berlare gericht naar toeristen waar men info vindt over alle activiteiten, bezienswaardigheden, eten en drinken, overnachten in onze gemeente, ..
In elke promotiefolder van onze gemeente moet er ook aandacht besteed worden aan de horeca.

Het ontwikkelen van een produktenaanbod gericht naar toeristen bv

  • City Card Berlare : all-in belevenis in Berlare (voor een bepaald bedrag krijgt men een aantal voordelen)
  • Organiseren van culinaire wandelingen door onze gemeente waarbij men kennis maakt met het culinaire aanbod van verschillende horecazaken.
  • Het promoten van onze gemeente als locatie voor sportdagen of schoolreizen. Kinderen worden ambassadeur voor onze gemeente.

Het stimuleren van verblijfstoerisme door evenementen uit te breiden met een overnachting, een lunch of een diner. Hierdoor wordt de verblijfsduur verlengd en nemen de bestedingen toe, hetgeen de horeca en detailhandel ten goede komt. Eveneens moeten er initiatieven genomen worden om de capaciteit aan overnachtingsmogelijkheden te verhogen.

Het ondersteunen en stimuleren van de horeca om zelf initiatieven te ontwikkelen
Het invoeren van een snelheidsbeperking rondom het Donkmeer tijdens het weekend van 30 km/uur omwille van veiligheidsoverwegingen.

Er moet eveneens ingezet worden op het aantrekken van nieuwe horecazaken, waarbij deze startende ondernemingen kunnen rekenen op de nodige begeleiding.