Al een tijdje werd in Berlare aangekondigd dat er een nieuw politiek project zou opgestart worden. Dit heeft nu definitief vorm gekregen. OBU  VOORUIT is de nieuwe lokale politieke beweging in Berlare.

OBU staat voor Overmere – Berlare – Uitbergen. Hiermee willen we het signaal geven dat elke deelgemeente een volwaardige plaats krijgt. Elke deelgemeente is verschillend en heeft zijn eigenheid, maar dit maakt het geheel als gemeente sterker. Het is belangrijk om die verscheidenheid en eigenheid te koesteren . Waar mogelijk kan deze versterkt worden.

nancy2

“We vinden ons niet meer terug in de politiek van de traditionele partijen en willen met OBU VOORUIT een alternatief bieden. Met OBU VOORUIT krijgen we de kans om los van alle bestaande politieke families en kleuren een eigen visie te ontwikkelen die alle deelgemeenten en zijn bewoners ten goede komt” :zegt “initiatiefneemster Nancy Vercammen.

mark
We willen niet aan de kant blijven staan en alleen maar toekijken. We willen zaken in beweging brengen, los van de bestaande politieke partijen. Dit willen we doen door mensen in onze gemeente te mobiliseren en de kans te geven het lokale beleid mee vorm te geven”: zegt Mark De Martelaer

marc
“Gemeentepolitiek is geen ver-van-mijn-bedshow. Het gaat over concrete zaken, dicht bij de mensen. Belangrijk is dat we  een grote vrijheid hebben om na te denken hoe en op welke manier we Overmere – Berlare – Uitbergen kunnen vooruithelpen. Geen druk van bovenuit dat zegt wat wel of niet kan” zegt Marc Kesteleyn.

 

Er zijn al heel wat mensen die interesse tonen in dit nieuwe politieke project. Maar we staan open voor iedereen die op een onafhankelijke positief ingestelde manier hun steentje willen bijdragen aan het lokale beleid. Het is onze ambitie om met een volwaardige lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 trekken.