armoede

 

In Berlare steef de kansarmoedeindex sinds 2007 van 1,8% naar 12,9 %. Het zijn verontrustende cijfers. Het betekent dat minstens 1 op de 10 kinderen in Berlare in armoede leeft. . Er is binnen onze gemeente een werkgroep armoede actief, maar echte beleidsvoorstellen zijn ons niet bekend. Armoedebestrijding in Berlare is nog teveel gericht op liefdadigheid en te weinig op kansen, vorming en waardigheid.

Het zijn niet enkel de generatiearmen maar ook eenoudergezinnen, werklozen, mensen die arbeidsongeschiktheid zijn, … behoren allemaal tot risicogroepen met verhoogde kans op armoede.
We kiezen voor een armoedebeleid waarbij mensen in armoede een stem hebben.

Een armoedebeleid met focus op

  • Activering op maat op de arbeidsmarkt
  • Talentontwikkeling van kinderen
  • Promoten van gezonde voeding
  • Ervaringsdeskundigen actief inschakelen bij de begeleiding
  • Aandacht voor betaalbare woningen
  • Investeren in sociale economieprojecten
  • Coaching en ondersteuning
  • Niet stigmatiseren

Voor heel wat mensen die leven in armoede is de stap naar het OCMW nog te groot. Willen we iets kunnen doen aan de kansarmoede dan is het belangrijk dat we deze ook kunnen detecteren. Dit betekent dat de gemeente/OCMW moet samenwerken met tal van andere organisaties om de problemen te kunnen detecteren.

Onderwijs speelt een belangrijke rol in het verhaal van kansarmoede. We kiezen als OBU VOORUIT voor een intense samenwerking met alle scholen in Berlare.

Signalen van  taal- en leerachterstand, brooddozen met een lege of ongezonde inhoud, onbetaalde schoolfacturen.. kunnen wijzen op kinderarmoede.

Omdat de stap naar het OCMW voor sommigen nog te groot is, stellen we voor dat het OCMW zelf de stap zet naar meer veldwerk in de scholen zelf. Dit kan door het organiseren van contactmomenten met ouders of maandelijkse zitdagen in de scholen.
Scholen kunnen ook een uitleendienst voor schoolmateriaal voorzien,

Daarnaast is het belangrijk dat we inzetten op de talentontwikkeling  van de kinderen en de ouders hierin stimuleren. Het inschakelen van ervaringsdeskundige moeders kan hierbij helpen.