Spelen is essentieel voor de opgroeiende jeugd. Kinderen en jongeren hebben recht op een speelruimte om kampen te bouwen, met hun fiets te rijden, te ravotten, te sporten, of gewoon elkaar te ontmoeten, … . Als gemeente moet je kinderen en jongeren hiervoor de nodige ruimte geven.

In eerste instantie willen we de bestaande speelruimtes verder onderhouden en indien nodig ook vernieuwen. Buurtbewoners en gebruikers, jong en oud worden zo goed mogelijk betrokken bij de vernieuwing.

  • Zo zijn we voorstander om het BMX-parcours in Overmere te behouden en de herinrichting van het BMX-parcours af te stemmen op de noden van de BMX’ers. Mogelijke oplossingen om de overlast te beperken moet gebeuren in samenspraak met de BMX’ers en de buren.
  • Het speelplein in het Raapveld te Uitbergen te vernieuw.
  • Het terrein achter de sporthal in Berlare opnieuw te bekijken.

We stellen vast dat het lokale aanbod aan speelruimtes onvoldoende gekend is bij onze inwoners. Het is dan ook belangrijk dat ouders, kinderen en jongeren geïnformeerd worden over de verschillende speelruimtes die aanwezig zijn in onze gemeente. Dit kan door het letterlijk in kaart te brengen van alle speelruimtes; zodat iedereen ze makkelijk kan vinden of een overzicht met alle locaties te publiceren op de gemeentelijke website.

We zijn eveneens het idee genegen om scholen te stimuleren hun speelinfrastructuur zoveel mogelijk open te stellen voor inwoners. Als tegenprestatie kan de gemeente mee investeren in de infrastructuur. Uiteraard moet er ook wel een vorm van sociale controle zijn.

Om de toekomst van nieuwe speelruimtes te kunnen garanderen moet de gemeente erover waken dat bij grote woonprojecten en verkavelingen een bepaald gedeelte voorzien wordt voor speelruimte.

Daarnaast kiezen we ook voor het creëren van nieuwe speelruimtes zoals de site in de Kloosterlandstraat in Overmere die er al jaren verwaarloosd bij ligt. Hoe deze speelruimtes worden ingevuld (avontuurlijk, sportief, speeltuinachtig karakter) wordt bepaald in functie van de noden van de jeugd en in overleg met hen.

We zijn er ons ook van bewust dat sommige speelruimtes ook de hangplekken zijn van jongeren. Ze hebben de behoefte om vrienden te ontmoeten, samen wat te kletsen en te lachen op een eigen plaats.  In de meeste gevallen zorgen deze jongeren niet voor problemen. Als het gedrag toch de spuigaten uitloopt dan is het de taak van de gemeente om de overlast gezamenlijk met alle betrokken partijen aan te pakken..